Quant a la categoria Resolts

Aquesta categoria ens servirà per llistar els termes resolts, és a dir, aquells als que s’hagi arribat a un acord al seu fil de conversa. Només poden crear fils en aquesta categoria les persones que tinguin assignades el rol de moderadores.