Bouncy balls i slime

Per a un díptic de la 13a Fira de la Ciència (2019) em van consultar si calia catalanitzar el nom d’una activitat de divulgació sobre uns nous materials populars entre la mainada: «Taller de Bouncy Balls i Slime».

Les bouncy balls són unes esferes fetes d’un material polimèric molt elàstic, usualment d’un tipus determinat de goma sintètica, que en forma esfèrica presenta la propietat de botar i rebotar sobre una superfície rígida amb una fracció molt alta de la seva força original. Són utilitzades com a joguina. El Cercaterm no dóna cap resultat per a aquest terme. No he sabut trobar l’equivalència en cap de les llengües romàniques, segurament perquè aquest terme és utilitzat en anglès, tal com és habitual també en el nostre domini lingüístic.

L’ slime és un material polimèric viscoelàstic, de consistència mucosa, lleugerament enganxós, sovint comercialitzat com a joguina (Slime [de Mattel], Blandi Bub ®). Les propietats sorprenents que té, popularitzades a partir del film «The absent-minded professor» (Disney, 1961), ha fet que també fos conegut en llengua anglesa com a flubber , nom de ficció que la pel·lícula dóna a aquest material, contracció de flying rubber . Aquest material es pot preparar casolanament a partir de reaccions d’encreuament d’alcohol polivinílic amb bòrax. De vegades trobem per a aquesta joguina l’equivalència de moco de gorila en espanyol. Però aquest terme és més propi de formulacions diverses de consistència més gelatinosa emprades en perruqueria com a fixador o gomina. El moco de gorila (originàriament comercialitzat per una empresa mexicana) ha passat a l’anglès (US) com gorilla snot . Una formulació especial del gorilla snot serveix per donar adherència als dits dels concertistes d’instruments de corda. Per altra banda, recordem que el terme anglès slime es refereix originàriament tant a llim o llot com a bava . El Cercaterm dóna una equivalència catalana: moc .

La proposta temptativa de catalanització que vaig fer de bouncy ball va ser de bola botadora , tot entenent que és un terme genèric per a la joguina consistent d’una esfera que bota i rebota de manera sorprenent. Vaig preferir en aquest context genèric més bola que pilota i, òbviament, millor botadora que saltadora .

La proposta temptativa de catalanització que vaig fer de slime en l’àmbit de les joguines va ser de moc plàstic , tot entenent que és un terme genèric només per a aquest àmbit i que no abasta totes les àrees temàtiques en què també trobem la mateixa denominació anglesa. Vaig descartar el possible terme moc sintètic o artificial , ja que esqueia més a una possible accepció en el camp dels biomaterials.

Alguna vegada he vist jugar a algun net amb aquestes “bouncy balls” i vaig dir: mira, és una bola voladora. Ja sé que no lliga amb “bouncy” però ho comento per si un cas…

Molt sovint la gent fa servir el terme “elàstic” per ales coses molt deformables. En aquest cas a més a més és elàstic des del punt de vista físic. Els “llits elàstics” són aquelles plataformes-membrana on la gent hi salta. Per tant una altra possibilitat podria ser “bola elàstica”,

La propietat d’aquestes boles per a la mainada és que boten i reboten de manera sorprenent. Bola voladora no descriu tan bé aquesta propietat.

Són de fet boles elàstiques. Ara bé, aquest terme és massa general; qualsevol pilota ho és. A més, s’apartaria innecessàriament del terme anglès ja molt consolidat. Crec que en el context de les joguines escau molt bé bola botadora per bouncy ball. Fins i tot hi manté la cacofonia.

Estic d’acord. Llavors quina de les dues propostes creieu és més adient?

Bola botadora