Energia grisa

PROPOSTA

Es proposa utilitzar de preferència els següents dos termes amb els significats que es defineixen:

Energia incorporada: energia, mesurada en termes d’energia primària, associada a l’obtencio de (i que es pot considerar incorporada a) un material, un producte o un servei en el moment del seu ús.

Energia grisa: energia, mesurada en termes d’energia primària, associada al cicle de vida d’un material, un producte o un servei (des de la concepció fins a la fi de vida), a excepció de l’energia explicitament usada en fer efectiu el seu ús.

Les dues definicions em semblen ben explicades i per tant correctes. Imagino que qui ho ha proposat ho deu haver fet a partir de termes ja existents en altres idiomes, sobre tot la segona definició.
He de reconèixer que no sé quina és la definició d’energia primària, però els lectors d’aquests contexts ho deuen saber.
Tampoc no sé si davant un parèntesi s’ha d’escriure “d’” o “de” quan darrera el parèntesi hi ha una vocal, però segur que això ja hi ha algú que ho sap perfectament.