Prova: Demano opinió sobre com cal escriure els noms de materials que porten el nom del seu creador. Per exemple: kesterita o questerita?

A diverses publicacions figura aquest mot i sempre començant amb k. No és l’únic cas i per això em sembla que caldria una norma comuna per a tots ells.

1 'M'agrada'

Jo, si ve d’un nom propi, ho escriuria de la forma més semblant al nom propi, en aquest cas amb “k”.

Efectivament, els noms que procedeixen d’antropònims solen respectar la grafia original del nom. En el cas del mineral kesterita, el terme ja està recollit en el Vocabulari de mineralogia, obra dirigida per Oriol Riba i consultable en línia des del cercador del CIT o bé des de la pàgina de l’obra digitalitzada per l’IEC.

En la introducció d’aquesta obra s’explica detalladament com s’ha fet l’adaptació dels noms de minerals al català tot respectant les normes establertes per l’IMA. Dins d’aquesta introducció hi ha l’apartat “Noms procedents de topònims i antropònims”, on s’explica amb detall aquesta qüestió.