Recerca de frontera

recerca de frontera (nova entrada)
ES investigación de frontera
EN frontier research

UPF: recerca de frontera: surt a la Universitat de Vic, a la UAB, a la UJI, a la UPF, a la UOC, per exemple. És recerca pionera, que encara no ha fet ningú; recerca innovadora; recerca que aporta noves idees.
UOC: “La UOC vol ser una universitat que, connectada en xarxa amb la resta d’universitats del món, impulsa la construcció d’un espai global de coneixement i la recerca frontera en societat del coneixement.” ES: investigación frontera EN: frontier research (https://www.imperial.ac.uk/research-and-innovation/research-office/funder-information/funding-opportunities/internal-funding-opportunities/frontier-research/)
Definició: Recerca pionera, que encara no ha fet ningú; recerca innovadora; recerca que aporta noves idees.

En anglès sembla més comú l’ús de ‘cutting-edge research’, ‘leading-edge research’ o ‘pioneering research’ amb aquesta definició.

Frontier research és diferent, crec. https://erc.europa.eu/sites/default/files/publication/files/high-level_expert_group_report_full_report_2005_en.pdf

Tens raó, David, no sembla que sigui el mateix.
Potser hauríem de canviar la definició que hi ha sobre el terme en el document de treball, ja que a mi, segons la definició, em fa pensar més en els termes que he anotat. Recerca de frontera va més enllà d’una investigació innovadora i pionera doncs.

Tenint en compte que es refereix a un tipus nou d’investigació o recerca i, que jo sàpiga, no hi ha cap terme nostre que puguem aplicar directament, crec que una definició el més literal possible és adient, per tant, per mi, “Investigació de frontera” o “recerca de frontera” són opcions vàlides.

Síntesi: Per tant, deixem la fitxa així:

CA recerca de frontera
ES investigación de frontera
EN frontier research